قرارگاه منتظران شهادت

msh313.ir

با سلام ... ورود شمارا به وبلاگ قرارگاه منتظران شهادت خوش آمد میگویم ... در این جنگ نرم وظیفه مجموعه فرهنگی این است که هنر را تمام عیار و با قالبی مناسب به میدان آورد تا اثرگذار شود. مقام معظم رهبری

#افطاری_ساده
واحد شهیده رضایی
معاونت شهیده افضل
قرارگاه منتظران شهادت
بیست و نهم ماه مبارک رمضان#قرارگاه_منتظران_شهادت #پایگاه #مسجد #بسیج #شهید #کانون #هیئت #آموزش #جنگ_نرم #موسسه #عطش #نذر_فرهنگی #مدیریت #فرهنگی #آل_یاسین #حوزه_علمیه #فروشگاه_مجازی #خبر_گزاری #کاسب_امین #اقتصاد_مقاومتی #حلقه_های_صالحین #حاج_احمد_متوسلیان #مرتضی_مطهری #مصطفی_چمران #مرتضی_آوینی #محمد_ابراهیم_همت #نواب_صفوی


برچسب ها:قرارگاه منتظران شهادت، افطاری ساده، ماه مبارک رمضان، شهیده رضایی، واحد شهیده رضایی، معاونت شهیده افضل، شهیده افضل،

[ یکشنبه 4 تیر 1396 ] [ 08:17 ب.ظ ] [ قرارگاه منتظران شهادت ]

[ نظرات() ]

جشن روزه اولی ها
هیئت منتظران شهادت


#قرارگاه_منتظران_شهادت #پایگاه #مسجد #بسیج #شهید #کانون #هیئت #آموزش #جنگ_نرم #موسسه #عطش #نذر_فرهنگی #مدیریت #فرهنگی #آل_یاسین #حوزه_علمیه #فروشگاه_مجازی #خبر_گزاری #کاسب_امین #اقتصاد_مقاومتی #حلقه_های_صالحین #حاج_احمد_متوسلیان #مرتضی_مطهری #مصطفی_چمران #مرتضی_آوینی #محمد_ابراهیم_همت #نواب_صفوی


برچسب ها:جشن روزه اولی ها، قرارگاه منتظران شهادت، افطاری ساده، ماه مبارک رمضان، هیئت منتظران شهادت، بسیج، شهادت،

[ یکشنبه 4 تیر 1396 ] [ 07:57 ب.ظ ] [ قرارگاه منتظران شهادت ]

[ نظرات() ]


مراسم هیئت قرارگاه منتظران شهادت#قرارگاه_منتظران_شهادت #پایگاه #مسجد #بسیج #شهید #کانون #هیئت #آموزش #جنگ_نرم #موسسه #عطش #نذر_فرهنگی #مدیریت #فرهنگی #آل_یاسین #حوزه_علمیه #فروشگاه_مجازی #خبر_گزاری #کاسب_امین #اقتصاد_مقاومتی #حلقه_های_صالحین #حاج_احمد_متوسلیان #مرتضی_مطهری #مصطفی_چمران #مرتضی_آوینی #محمد_ابراهیم_همت #نواب_صفوی


برچسب ها:قرارگاه منتظران شهادت، بسیج، شهادت، هیئت، مراسم هیئت، افطاری ساده، ماه مبارک رمضان،

[ یکشنبه 4 تیر 1396 ] [ 07:48 ب.ظ ] [ قرارگاه منتظران شهادت ]

[ نظرات() ]


#افطاری_ساده

معاونت شهید آوینی
#قرارگاه_منتظران_شهادت


#قرارگاه_منتظران_شهادت #پایگاه #مسجد #بسیج #شهید #کانون #هیئت #آموزش #جنگ_نرم #موسسه #عطش #نذر_فرهنگی #مدیریت #فرهنگی #آل_یاسین #حوزه_علمیه #فروشگاه_مجازی #خبر_گزاری #کاسب_امین #اقتصاد_مقاومتی #حلقه_های_صالحین #حاج_احمد_متوسلیان #مرتضی_مطهری #مصطفی_چمران #مرتضی_آوینی #محمد_ابراهیم_همت #نواب_صفوی


برچسب ها:افطاری ساده، معاونت شهید آوینی، شهید آوینی، قرارگاه منتظران شهادت، بسیج، شهادت، ماه مبارک رمضان،

[ یکشنبه 4 تیر 1396 ] [ 07:11 ب.ظ ] [ قرارگاه منتظران شهادت ]

[ نظرات() ]

#افطاری_معاونت شهیده افضل
باحضور اساتید حلقه های صالحین و اعضاء شورا
قرارگاه منتظران شهادت#قرارگاه_منتظران_شهادت #پایگاه #مسجد #بسیج #شهید #کانون #هیئت #آموزش #جنگ_نرم #موسسه #عطش #نذر_فرهنگی #مدیریت #فرهنگی #آل_یاسین #حوزه_علمیه #فروشگاه_مجازی #خبر_گزاری #کاسب_امین #اقتصاد_مقاومتی #حلقه_های_صالحین #حاج_احمد_متوسلیان #مرتضی_مطهری #مصطفی_چمران #مرتضی_آوینی #محمد_ابراهیم_همت #نواب_صفوی


برچسب ها:افطاری ساده، ماه مبارک رمضان، شهیده افضل، معاونت شهیده افضل، قرارگاه منتظران شهادت، شهادت، بسیج،

[ یکشنبه 4 تیر 1396 ] [ 05:20 ب.ظ ] [ قرارگاه منتظران شهادت ]

[ نظرات() ]

#افطاری_ساده
#معاونت_شهید_همت
#قرارگاه_منتظران_شهادت#قرارگاه_منتظران_شهادت #پایگاه #مسجد #بسیج #شهید #کانون #هیئت #آموزش #جنگ_نرم #موسسه #عطش #نذر_فرهنگی #مدیریت #فرهنگی #آل_یاسین #حوزه_علمیه #فروشگاه_مجازی #خبر_گزاری #کاسب_امین #اقتصاد_مقاومتی #حلقه_های_صالحین #حاج_احمد_متوسلیان #مرتضی_مطهری #مصطفی_چمران #مرتضی_آوینی #محمد_ابراهیم_همت #نواب_صفوی


برچسب ها:افطاری ساده، ماه مبارک رمضان، شهید همت، معاونت شهید همت، قرارگاه منتظران شهادت، بسیج، شهادت،

[ یکشنبه 4 تیر 1396 ] [ 04:52 ب.ظ ] [ قرارگاه منتظران شهادت ]

[ نظرات() ]


#افطاری_ساده
واحد شهیده فرهانیان
معاونت شهیده افضل
قرارگاه منتظران شهادت
نوزدهم ماه مبارک رمضان

#قرارگاه_منتظران_شهادت #پایگاه #مسجد #بسیج #شهید #کانون #هیئت #آموزش #جنگ_نرم #موسسه #عطش #نذر_فرهنگی #مدیریت #فرهنگی #آل_یاسین #حوزه_علمیه #فروشگاه_مجازی #خبر_گزاری #کاسب_امین #اقتصاد_مقاومتی #حلقه_های_صالحین #حاج_احمد_متوسلیان #مرتضی_مطهری #مصطفی_چمران #مرتضی_آوینی #محمد_ابراهیم_همت #نواب_صفوی


برچسب ها:افطاری ساده، واحد شهیده فرهانیان، معاونت شهیده افضل، قرارگاه منتظران شهادت، شهیده افضل، شهیده فرهانیان، بسیج،

[ یکشنبه 4 تیر 1396 ] [ 03:55 ب.ظ ] [ قرارگاه منتظران شهادت ]

[ نظرات() ]

#افطاری_ساده
#معاونت_شهید_چمران
#قرارگاه_منتظران_شهادت


#قرارگاه_منتظران_شهادت #پایگاه #مسجد #بسیج #شهید #کانون #هیئت #آموزش #جنگ_نرم #موسسه #عطش #نذر_فرهنگی #مدیریت #فرهنگی #آل_یاسین #حوزه_علمیه #فروشگاه_مجازی #خبر_گزاری #کاسب_امین #اقتصاد_مقاومتی #حلقه_های_صالحین #حاج_احمد_متوسلیان #مرتضی_مطهری #مصطفی_چمران #مرتضی_آوینی #محمد_ابراهیم_همت #نواب_صفوی


برچسب ها:افطاری ساده، ماه مبارک رمضان، قرارگاه منتظران شهادت، شهید چمران، معاونت شهید چمران، شهادت، بسیج،

[ یکشنبه 4 تیر 1396 ] [ 03:14 ب.ظ ] [ قرارگاه منتظران شهادت ]

[ نظرات() ]

افطاری ساده
واحد شهیده رضایی.
معاونت شهیده افضل .قرارگاه منتظران شهادت.
پانزدم ماه مبارک رمضان96


#قرارگاه_منتظران_شهادت #پایگاه #مسجد #بسیج #شهید #کانون #هیئت #آموزش #جنگ_نرم #موسسه #عطش #نذر_فرهنگی #مدیریت #فرهنگی #آل_یاسین #حوزه_علمیه #فروشگاه_مجازی #خبر_گزاری #کاسب_امین #اقتصاد_مقاومتی #حلقه_های_صالحین #حاج_احمد_متوسلیان #مرتضی_مطهری #مصطفی_چمران #مرتضی_آوینی #محمد_ابراهیم_همت #نواب_صفوی


برچسب ها:افطاری ساده، ماه مبرک رمضان، قرارگاه منتظران شهادت، شهیده رضایی، شهیده افضل، معاونت شهیده افضل، واحد شهیده رضایی،

[ یکشنبه 4 تیر 1396 ] [ 02:30 ب.ظ ] [ قرارگاه منتظران شهادت ]

[ نظرات() ]

#هییت_خواهران_منتظران_شهادت


#قرارگاه_منتظران_شهادت #پایگاه #مسجد #بسیج #شهید #کانون #هیئت #آموزش #جنگ_نرم #موسسه #عطش #نذر_فرهنگی #مدیریت #فرهنگی #آل_یاسین #حوزه_علمیه #فروشگاه_مجازی #خبر_گزاری #کاسب_امین #اقتصاد_مقاومتی #حلقه_های_صالحین #حاج_احمد_متوسلیان #مرتضی_مطهری #مصطفی_چمران #مرتضی_آوینی #محمد_ابراهیم_همت #نواب_صفوی


برچسب ها:هییت، قرارگاه منتظران شهادت، ماه مبارک رمضان، افطاری ساده، منتظران شهادت، بسیج، شهادت،

[ یکشنبه 4 تیر 1396 ] [ 02:09 ب.ظ ] [ قرارگاه منتظران شهادت ]

[ نظرات() ]


.: تعداد کل صفحات 3 :. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]